ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
212 2542 ประกาศ 2542 การสรรหา การคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน พ.ศ. 2542 23/09/2542
211 2542 ประกาศ 2542 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่เคยเป็นบุคลากรกลับเข้าเป็นบุคลากร พ.ศ. 2542 23/09/2542
210 2544 ประกาศ 2544 บัตรประจำตัวบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 13/12/2544
209 2554 ประกาศ 2554 หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลบุคลากร พ.ศ. 2554 15/12/2554
208 2551 ประกาศ 2551 การจ่ายค่าร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ทำบุญกับหน่วยงานภายนอก และค่ารับรองพิธีกรรมการ พ.ศ. 2551 04/03/2551
207 2551 ประกาศ 2551 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - หน่วยวิทยบริการ 4 แห่ง 01/05/2551
206 2554 ประกาศ 2554 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี 31/01/2554
205 2553 ประกาศ 2553 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ 29/09/2553
204 2549 ประกาศ 2549 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 08/11/2549
203 2548 ประกาศ 2548 กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 22/06/2548
202 2546 ประกาศ 2546 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2546 16/07/2546
201 2541 ประกาศ 2541 กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงาน ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2541 30/12/2541
200 2553 ประกาศ 2553 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2553 11/11/2553
199 2552 ประกาศ 2552 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 29/12/2552
198 2552 ประกาศ 2552 การแบ่งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 16/02/2552

 
ทั้งหมด 212 เรื่อง, หน้าที่: 10/15,  « |1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙