ดูคำสั่ง   | admin  


ทั้งหมด | พ.ร.บ. | ระเบียบ | ข้อบังคับ | ข้อกำหนด | ประกาศ | คำสั่ง | ค้นหา

ที่ >ปี< ชนิด เลขที่/ปี > เรื่อง < ลงนามวันที่
348 2556 คำสั่ง 6/2556 แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย 03/01/2556
347 2556 คำสั่ง 4/2556 แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการกองแผนงาน 03/01/2556
346 2556 คำสั่ง 3/2556 แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี 03/01/2556

 
ทั้งหมด 348 เรื่อง, หน้าที่: 24/24,  « |1 ... 19 20 21 22 23 24 | »  go to :


กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
79 หมู่ 1 ห้อง กองกลาง 102 สำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170  
ขอขอบคุณ : พระมหาสุรศักดิ์ ธีรว๊โส กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี ผู้เขียนเว๊บไซต์ฐานข้อมูล 
ผู้ดูแลระบบ : นายประเสริฐ คำนวล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน ๘๗๙๙